Udlejningsbetingelser for udstyr lejet hos Sjov & Spil.

CVR 3078865

Se særskilt for hver aktivitet også.

Ansvar

 1. Lejer er i hele lejeperioden ansvarligt for det lejede udstyr.

 2. Såfremt en eller flere dele af det udstyr der er lejet, bortkommer eller bliver beskadiget, skal lejer staks kontakte Sjov & Spil                                                       på telefon 60914066 eller email info@lejetspil.dk

 3. Lejer hæfter for alle skader der pådrages udstyret i hele lejeperioden.

 4. Lejer hæfter selv hvis der sker tyveri eller udstyr bortkommer og har fuld erstatningspligt.  

 5. Lejer sørger selv for i hele lejeperioden at udstyret er under opsyn af en voksen person over 18 år.

 6. Lejer sørger selv for at indhente evt. tilladelser fra offentlige myndigheder.

 7. Det lejede udstyr benyttes af gæsterne på eget ansvar, og Sjov & Spil er uden ansvar.  

Betaling

 1. Ved bestilling fremsendes hurtigst muligt faktura/ordrebekræftelse som skal betales senest efter 8 dage.

 2. Betaling sker via bankoverførelse.

 3. Så snart betalingen er er gennemført er aktiviteten reserveret.

 4. Ved annullering før 4 uger før arrangementet tilbagebetales det fulde beløb.

 5. Ved annullering efter 4 uger fra arrangementet tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.

 6. Dog tilbagebetales evt. leveringsomkostninger helt op til 48 timer før arrangement.

 7.  I enkelte tilfælde vil der blive opkrævet depositum for lejen, som tilbagebetales efter endt leje.                                                                                                       

Afhentning / levering

 1. Ved afhentning af udstyr hos Sjov & Spil udfyldes en lejekontrakt - Husk at fremvise gyldig legitimation.

 2. Ved levering af udstyr udfyldes lejekontrakt.

 3. Lejer modtager altid genpart af lejekontrakt.

 4. Lejer erkender ved underskrivning af lejekontrakt at udstyret er modtaget i god og brugbar stand.                                                                                                                                                              

Tilbagelevering 

 1. Lejer er forpligtet til at returnere udstyret i samme stand som ved modtagelsen.

 2. Udstyret skal være rengjort. Er udstyret ikke rengjort skal der betales 250,00 kr. pr. påbegyndt rengøringstime til Sjov & Spil, som dækker arbejdsløn for rengøring.  Se mere under hvert af de enkelte aktiviteter længere nede på siden.

 3. Mangler der løsdele eller tilbehør ved tilbageleveringen erstattes de/det fuld ud.

 4. Tilbageleveres lejet udstyr ikke rettidigt betales der et gebyr på min. 1000,00 kr. pr. dag og uanset udstyr.

 5. Afleveres udstyr sådan, at der skal ske reparation, påhviler alle reparationsomkostninger lejeren, hvis skaden ikke kan tilskrives almindelig slitage.

 

Udvidede lejebetingelser og vejledninger for :

Minigolf

 1. Vores minigolf anlæg kan kun lejes hvis vi står for leveringen.

 2. Ved levering af minigolf baner sætter vi banerne op for jer og tager banerne ned igen.  

 3. Ved levering og afhentning skal i som lejer selv stille med en stærk person til hjælp ved aflæsning / pålæsning.                                                                                Stilles der ikke en person til rådighed ved levering / afhentning vil der bliver opkrævet et gebyr på 350,00 kr. pr. gang.

 4. Minigolfbanerne må ikke være uden opsyn, når de ikke bruges.  Kun hvis området er aflåst eller ikke tilgængelig for andre må banerne stilles uden opsyn. Lejer er dog stadigt erstatningspligtig ved evt. tyveri.                                                                                                              

 5. Det er ikke tilladt og betræde banerne under spillet.

 6. Det er ikke tilladt at nyde is og slik ved banerne.

 7. Banerne kan bruges i alt slags vejr, men spillet bliver langsommere ved våde baner.

 8. Udstyr som køller, bolde, skriveunderlag, skriveblokke skal altid opbevares i tørvejr. Det er dog stadigt tilladt at spille i vådt vejr.

 9. Ved afhentning af banerne skal banerne være rengjorte for blade, affald, mm.  Er banerne ikke rengjorte ved afhentning vil der blive opkrævet 250,00 kr. for rengøring pr. påbegyndt time. Rengøring af banerne kan ske ved at feje med en ren gadekost.

 10. Ved mangelfuld tilbagelevering af køller mm. er lejer fuld erstatningsansvarlig og skal erstatte udstyr. Manglende eller ødelagte køller erstattes med 279,00 kr. pr. kølle, 12 kr. pr. manglende bold og 69 kr. for skriveunderlag.

 11. Skader der er opstået selvforskyldt og der skal ske reparation, påhviler alle reparationsomkostninger lejeren, hvis skaden ikke kan tilskrives alm. slid.

 12. Leje af minigolfbaner sker på eget ansvar, og Sjov & Spil er uden ansvar.

 

 

Fodbold golf

 

 1. Vores fodboldgolf anlæg kan kun lejes hvis vi står for leveringen.

 2. Ved levering af fodboldgolf skal i selv sætte forhindringerne op og tage ned igen efter vores vejledning.

 3.  Ved levering og afhentning skal i som lejer selv stille med en stærk person til hjælp ved aflæsning / pålæsning.                                                                            Stilles der ikke en person til rådighed ved levering / afhentning vil der bliver opkrævet et gebyr på 350,00 kr. pr. gang.

 4. Fodboldgolf anlægget må ikke være uden opsyn, når de ikke bruges. Kun hvis området er aflåst eller ikke tilgængelig for andre må forhindringerne stilles uden opsyn. Lejer er dog stadigt erstatningspligtig ved evt. tyveri. Sker lejen over flere dage, kan forhindringerne let samles sammen, og sættes op igen den følgende dag.

 5. Det er ikke tilladt og kravle eller træde på forhindringerne

 6. Kan bruges i alt slags vejr.

 7. Ved mangelfuld tilbagelevering af bolde mm. er lejer fuld erstatningsansvarlig og skal erstatte udstyr. Manglende eller ødelagte bolde erstattes med 200,00 kr. pr. bold og 69 kr. for skriveunderlag.

 8. Skader der er opstået selvforskyldt og der skal ske reparation, påhviler alle reparationsomkostninger lejeren, hvis skaden ikke kan tilskrives alm. slid.

 9. Leje af fodboldgolf anlæg sker på eget ansvar, og Sjov & Spil er uden ansvar.

 

 

Bordminigolf

 1. Vores bord minigolf anlæg kan kun lejes hvis vi står for leveringen.

 2. Ved levering af bord minigolf baner sætter vi banerne op for jer og tager banerne ned igen.                                                                           

 3. Bord minigolfbanerne må ikke være uden opsyn, når de ikke bruges.                                                                                                                                                          Kun hvis området er aflåst eller ikke tilgængelig for andre må banerne stilles uden opsyn.                                                                                                                Lejer er dog stadigt erstatningspligtig ved evt. tyveri.

 4. Det er ikke tilladt at nyde is og slik ved banerne.

 5. Banerne kan bruges i alt slags vejr, men spillet bliver langsommere ved våde baner.

 6. Udstyr som køller, bolde, skriveunderlag, skriveblokke skal altid opbevares i tørvejr.                                                                                                                        

 7. Det er dog stadigt tilladt at spille i vådt vejr.

 8. Ved afhentning af banerne skal banerne være rengjorte for blade, affald, mm.                                                                                                                                         Er banerne ikke rengjorte ved afhentning vil der blive opkrævet 250,00 kr. for rengøring pr. påbegyndt time.                                                                         Rengøring af banerne kan ske ved at feje med en ren håndkost.

 9. Ved mangelfuld tilbagelevering af køller mm. er lejer fuld erstatningsansvarlig og skal erstatte udstyr.                                                                                    Manglende eller ødelagte køller erstattes med 279,00 kr. pr. kølle, 12 kr. pr. manglende bold og 69 kr. for skriveunderlag.

 10. Skader der er opstået selvforskyldt og der skal ske reparation, påhviler alle reparationsomkostninger lejeren,                                                                          

 11. hvis skaden ikke kan tilskrives almindelig slid.

 12. Leje af bord minigolfbaner sker på eget ansvar, og Sjov & Spil er uden ansvar.